Incineració

La incineració es l′opció que obté cada dia una major demanda.

L′empresa disposa d′un Forn Crematori d′última generació, aconseguint nivells molt baixos d′emissions de gasos contaminants. El procés de cremació, amb una durada aproximada de 2 hores es troba en tot moment controlat per mitjans informàtics.

El nivell d′emisió de gasos està certificat per l′entitat EUROCONTROL.

Les cendres, que són de lliure disposició, poden ser lliurades a la família en unes 4 hores a partir de l′inici de la incineració, dipositades en una urna, podent elegir la destinació final de les mateixes, bé sigui en un Cementiri (nínxol o columbari), escampades a terra o mar, o bé, la seva custòdia familiar.

Hi ha un ample assostiment d′urnes cineràries, no només pel que fa al model estètic-artístic, sino pel que fa al materials utilitzats en la seva fabricació: metall, vidre, fusta. També poden utilitzar urnes biodegradables.

El Tanatori disposa d′una sala de lluirament de cendes, on es pot assitir a la cerimònia de comiat al crematori.