Funerària

Des del moment de la defunció es posen a la seva disposició els Agents d′Assistència que orientaran i ajudaran a organitzar el Servei Funerari des de la tramitació de la documentació, l′elecció del fèretre, el subministrament de flors, la confecció d′esqueles i recordatoris fins a l′organització de ceremònies religioses.

Es garanteixen els desplaçaments a qualsevol lloc de l′illa, hospital o residència les 24 hores els 365 dies de l′any.

Es disposa de sales de vetles i Oratoris.

Oferim orientació segons els desitjos de la familia des del més simple sepeli fins a la repatriació al pais més llunyà.

El servei serà prestat respectant les diverses creences religioses.

Per exprés desig de la família, es presten el serveis funeraris contractats en pòlisses d′assegurances.

Existeix habilitació per a la prestació de serveis d′ordre judicial per part de l′Institut de Medicina Legal de les Illes Balears.