Història


Hereus d′una tradició familiar, es la quarta generació d′empresaris funeraris, que començàren a Felanitx (Illes Balears) als anys trenta. Tres dels quatre fills del fundador seguiren relacionats amb el món funerari: dos com a empresaris de pompes fúnebres a Inca i Santanyí, i el qui quedà a Felanitx alternà la funerària amb la fabricació de taüts, fins a la seva jubilació.

La promotora del Parc de l′auba, S.A. l′ integren els  fills i néts del qui fundà l′empresa a Inca al anys quaranta. A Manacor es començà als principis dels anys 1970, on després de l′absorció de les empreses funeràries existents al Municipi, es fundà l′actual societat anònima amb capital exclusivament familiar. Posteriorment s′han anant absorbent altres petites empreses funeràries de la Comarca, fins arribar de bell nou a Felanitx, tancant un cercle iniciat fa quasi setanta anys per el repadrí dels actuals propietaris.  Iniciat un primer projecte de Tanatori al  casc urbà de Manacor que topà amb l′oposició dels veïnats, seguiren dos projectes més que sopegaren amb multitud de traves administratives i judicials que han anat demorant l′execució d′unes instal·lacions que, ja en funcionament, avui es consideren totalment necessaris des del punt de vista social i empresarial.