Llistat de difunts

Si vol saber més informació premi damunt l'esquela. També pot lliurar un text de condol.
Vos podeu subscriure i rebreu al correu la informació dels nous decessos.Nom Cognom Malnom Data de defunció Edat Esquela Condol
GUILLEM PONT CALDENTEY 09-04-2021 90 Missatge de condol.
ANTONIO LEÓN MORENO 07-04-2021 62 Missatge de condol.
JOAN ORDINAS NICOLAU Confit 07-04-2021 91 Missatge de condol.
CATALINA CANET JUAN 05-04-2021 87 Missatge de condol.
FRANCISCA RIERA RIERA Baiona 05-04-2021 94 Missatge de condol.
JOSE LUIS QUINTELA POSE "Propietario restaurante El Castillo del Bosque" 04-04-2021 64 Missatge de condol.
JOANA SUREDA FULLANA 02-04-2021 0 Missatge de condol.
FRANCISCA BONNIN FORTEZA De Can Pere Nofre 01-04-2021 92 Missatge de condol.
JUAN PERELLÓ SUASI "Zanussi" 29-03-2021 59 Missatge de condol.
JAUME BENNASAR MAYOL 27-03-2021 85 Missatge de condol.
JOSEFA CALLEJAS MARTINEZ 27-03-2021 78 Missatge de condol.
MARIA VICENTA LOSA NAVARRO "Suegra de Juan Obrador de C′an Ramis" 27-03-2021 94 Missatge de condol.
JUAN ESTELRICH BLANQUER "En Ravell" 27-03-2021 90 Missatge de condol.
BARTOLOMÉ SANCHO VAQUER "De C′an Xoric" 27-03-2021 60 Missatge de condol.
ARTURO GARCIA PUERTA 26-03-2021 77 Missatge de condol.
PEDRO JOSÉ GAYÀ RIERA 26-03-2021 59 Missatge de condol.
MATEU PERELLÓ ROSSELLÓ 24-03-2021 80 Missatge de condol.
IVAN COLLADO JIMÉNEZ 22-03-2021 23 Missatge de condol.
MARTÍ PUIGROS GOMIS 21-03-2021 87 Missatge de condol.
PEDRO MORA QUETGLAS " Jubilado de la Banca March " 18-03-2021 81 Missatge de condol.
ONOFRE MARTÍ GALMÉS 17-03-2021 78 Missatge de condol.
MARIA NADAL NICOLAU Vda. de Tomeu Formatge 16-03-2021 94 Missatge de condol.
JAUME CALDÉS GOMILA "Es Pobler" 13-03-2021 72 Missatge de condol.
MATEU PERICÀS VILA 13-03-2021 88 Missatge de condol.
FRANCISCA ADROVER BONET "Viuda d′en Colau Forteza de sa Fruita-(bar els Arcs)" 13-03-2021 78 Missatge de condol.
JOAN PLANISI GRIMALT "Banyeta" 13-03-2021 84 Missatge de condol.