Llistat de difunts

Si vol saber més informació premi damunt l'esquela. També pot lliurar un text de condol.
Vos podeu subscriure i rebreu al correu la informació dels nous decessos.Podrà escriure un text que serà lliurat als familiars del finat, imprès en un elegant targetó de condol. Per això només ha d'omplir el següent formulari.Nom Cognom Malnom Data de defunció Edat Esquela Condol
AGUSTINA CORTÉS DÍAZ-MORENO ′′ Tina ′′ 28-05-2024 86 Missatge de condol.
FRANCISCA ADROVER CAPÓ ′′ D′es Rafal ′′ 26-05-2024 103 Missatge de condol.
MIQUEL ARBONA BAUZA 24-05-2024 96 Missatge de condol.
CATALINA FRAU FERRER " de ca′n cama" 23-05-2024 74 Missatge de condol.
EMILIA VERDE OLIVER 23-05-2024 100 Missatge de condol.
CATALINA ALZINA SANSÓ ′′ De Ca′n Palavet ′′ 20-05-2024 69 Missatge de condol.
FRANCISCO SOLER MANRESA ′′ Carraixet ′′ 18-05-2024 81 Missatge de condol.
JUAN GARI FRAU 17-05-2024 62 Missatge de condol.
ANSELMA GALLEGO MIRÓ 16-05-2024 56 Missatge de condol.
FRANCISCO SANSÓ GRIMALT " Mestre Paco - Matxet " 15-05-2024 83 Missatge de condol.
MIGUEL SUÑER FEBRER ′′ De Sa Creu ′′ / ′′ Truco ′′ 14-05-2024 88 Missatge de condol.
GABRIEL FONT SANCHO 13-05-2024 79 Missatge de condol.
ANTONIO POZO CORDERO 11-05-2024 62 Missatge de condol.
ANTÒNIA SUÑER RIERA 10-05-2024 75 Missatge de condol.
MARÍA CARMEN AVELLÁ MOREY 09-05-2024 87 Missatge de condol.
TONI SUREDA I FERRER "D′es Clot Milà" 09-05-2024 83 Missatge de condol.
JERONI MIQUEL PUIGROS " Cadireta " 09-05-2024 65 Missatge de condol.
SEBASTIÀ BALLESTER BARCELÓ 08-05-2024 61 Missatge de condol.
MARIA CALDENTEY FORTEZA Viuda de Toni Benet 06-05-2024 96 Missatge de condol.
MARGALIDA MASSANET VIVES " De Ca′n Mim " 07-05-2024 79 Missatge de condol.
JUANA BAUZÁ NADAL ′′ Juanita Pastureta ′′ 06-05-2024 88 Missatge de condol.
JOSE DUARTE DEL PINO 05-05-2024 83 Missatge de condol.
FRANCISCA PUIG NADAL ′′ De Ca′n Riera ′′ 05-05-2024 83 Missatge de condol.
BÀRBARA ROSSELLÓ LLITERAS ′′ Lova ′′ 04-05-2024 88 Missatge de condol.
MARGARITA POCOVÍ ROSSELLÓ 04-05-2024 92 Missatge de condol.
FRANCISCA CALDENTEY SUAU ′′ De Ca′n Gorrió ′′ 04-05-2024 82 Missatge de condol.
FRANCISCA LLANERAS MANRESA ′′ Francisca d′es Faro ′′ 30-04-2024 80 Missatge de condol.
JOAQUÍN FUSTER FORTEZA ′′ Pistoleta ′′ 30-04-2024 89 Missatge de condol.