Llistat de difunts

Si vol saber més informació premi damunt l'esquela. També pot lliurar un text de condol.
Vos podeu subscriure i rebreu al correu la informació dels nous decessos.Podrà escriure un text que serà lliurat als familiars del finat, imprès en un elegant targetó de condol. Per això només ha d'omplir el següent formulari.Nom Cognom Malnom Data de defunció Edat Esquela Condol
TEÓFILO GONZÁLEZ CIBRIÁN ′′ Teo ′′ 26-01-2022 75 Missatge de condol.
GABRIEL PARERA GALMÉS 26-01-2022 88 Missatge de condol.
MONSERRATE SANSÓ PASCUAL ′′ Matxet ′′ 26-01-2022 83 Missatge de condol.
BÀRBARA FONT ADROVER 25-01-2022 92 Missatge de condol.
MAGDALENA SANSÓ SANSÓ 25-01-2022 75 Missatge de condol.
TOMEU FEMENIAS BALLESTER ′′Xapet′′ 24-01-2022 71 Missatge de condol.
MARGALIDA MAS MESQUIDA " Collet " 24-01-2022 91 Missatge de condol.
FRANCISCA JUAN ADROVER " Francisca Puça " 24-01-2022 77 Missatge de condol.
GABRIEL MESQUIDA NADAL " Biel Molinas " 24-01-2022 67 Missatge de condol.
FRANCISCO LOPEZ GARCIA 21-01-2022 50 Missatge de condol.
JUANA JUAN FONS "Prima" 23-01-2022 86 Missatge de condol.
EMILIA GARCIA SANCHEZ 23-01-2022 80 Missatge de condol.
MARGALIDA BARCELÓ PUIGROS 22-01-2022 65 Missatge de condol.
TOMÀS SUREDA NEBOT ′′De sa Trinxa′′ 22-01-2022 100 Missatge de condol.
FRANCISCA ADROVER ADROVER 22-01-2022 87 Missatge de condol.
CATALINA TOUS MIRALLES 21-01-2022 53 Missatge de condol.
CARMELO FERNANDEZ MARTINEZ 21-01-2022 67 Missatge de condol.
LUISA HERNANDEZ MORALES "Viuda d′en Tomeu Dalmau" 21-01-2022 87 Missatge de condol.
ANTONIO SERVERA MASSANET 21-01-2022 84 Missatge de condol.
MARIA GLORIA CASTIÑEIRAS MUÑOZ ′′Viuda de Ramón Servera′′ 20-01-2022 93 Missatge de condol.
SEBASTIA LLODRA MARTI 19-01-2022 76 Missatge de condol.
FRANCISCO GONZALEZ RUBIO "Paco es Bateria" 15-01-2022 74 Missatge de condol.
SEBASTIAN MASCARO RIBOT 18-01-2022 62 Missatge de condol.
LUÍS BORRUECO FERNÁNDEZ 18-01-2022 74 Missatge de condol.
PEDRO PLA CURTÓ 16-01-2022 71 Missatge de condol.
TOMÁS SANTANA FERNÁNDEZ 14-01-2022 5 Missatge de condol.
JAUME POMAR AMER " Bruixa " 13-01-2022 91 Missatge de condol.
BALTASAR MOREY VENY ′′Roca′′ ′′D′oms′′ 12-01-2022 92 Missatge de condol.
MARIA MAGDALENA GARCIA CARMONA 12-01-2022 64 Missatge de condol.
LILIANA ARECHE RICHIEZ 11-01-2022 35 Missatge de condol.
IRENE SANCHEZ RODRIGUEZ 11-01-2022 77 Missatge de condol.
MARGALIDA GALMÉS FULLANA " Cotana " / Viuda de Miquel Bennasar Riera 11-01-2022 88 Missatge de condol.
PEDRO POU POU ′′Pachó′′ 10-01-2022 53 Missatge de condol.
CATALINA SANSÓ VIVES 07-01-2022 79 Missatge de condol.
ONOFRE RIERA FRAU "Menoti" 04-01-2022 63 Missatge de condol.
FAUSTINA MEMBRILLA MARTINEZ 03-01-2022 86 Missatge de condol.
ANGELES PONCE VELA 03-01-2022 82 Missatge de condol.
BERNAT GELABERT POU 02-01-2022 75 Missatge de condol.
MARIA GAYA ROTGER "Rotger" 03-01-2022 91 Missatge de condol.
TONI SANTANDREU VIÑEDO ′′Sant′′ 02-01-2022 88 Missatge de condol.
RAFEL LLINAS TIMONER 02-01-2022 85 Missatge de condol.
APOL·LÒNIA JULIÀ BARCELÓ "Turrique" 01-01-2022 91 Missatge de condol.
PETRA BRINDIS GRIMALT ′′Petra Sua′′ ′′Viuda de´n Joan Chato′′ 31-12-2021 95 Missatge de condol.
MARGALIDA BINIMELIS GELABERT ′′Viuda de′n Toni Caixeta′′ 31-12-2021 91 Missatge de condol.
SEBASTIÀ GAYÀ GOMILA ′′Garba′′ 31-12-2021 90 Missatge de condol.
JUAN GALMES FEMENIAS "Juan D′Infern Nou" 30-12-2021 84 Missatge de condol.
MARIA ELENA ROS ASENSI 28-12-2021 78 Missatge de condol.
JUANA LLULL MOREY 29-12-2021 93 Missatge de condol.
MAGDALENA GALMES FONS "De′s Rafal Roig" "Viuda De′n Jaume de Son Sureda" 28-12-2021 96 Missatge de condol.
CATALINA PICO AGUILO "VIUDA DE′N JUAN DE′S TREN" 28-12-2021 98 Missatge de condol.