Llistat de difunts

Si vol saber més informació premi damunt l'esquela. També pot lliurar un text de condol.
Vos podeu subscriure i rebreu al correu la informació dels nous decessos.Podrà escriure un text que serà lliurat als familiars del finat, imprès en un elegant targetó de condol. Per això només ha d'omplir el següent formulari.Nom Cognom Malnom Data de defunció Edat Esquela Condol
GUILLEM PONT CALDENTEY 09-04-2021 90 Missatge de condol.
ANTONIO LEÓN MORENO 07-04-2021 62 Missatge de condol.
JOAN ORDINAS NICOLAU Confit 07-04-2021 91 Missatge de condol.
CATALINA CANET JUAN 05-04-2021 87 Missatge de condol.
FRANCISCA RIERA RIERA Baiona 05-04-2021 94 Missatge de condol.
JOSE LUIS QUINTELA POSE "Propietario restaurante El Castillo del Bosque" 04-04-2021 64 Missatge de condol.
JOANA SUREDA FULLANA 02-04-2021 0 Missatge de condol.
FRANCISCA BONNIN FORTEZA De Can Pere Nofre 01-04-2021 92 Missatge de condol.
JUAN PERELLÓ SUASI "Zanussi" 29-03-2021 59 Missatge de condol.
JAUME BENNASAR MAYOL 27-03-2021 85 Missatge de condol.
JOSEFA CALLEJAS MARTINEZ 27-03-2021 78 Missatge de condol.
MARIA VICENTA LOSA NAVARRO "Suegra de Juan Obrador de C′an Ramis" 27-03-2021 94 Missatge de condol.
JUAN ESTELRICH BLANQUER "En Ravell" 27-03-2021 90 Missatge de condol.
BARTOLOMÉ SANCHO VAQUER "De C′an Xoric" 27-03-2021 60 Missatge de condol.
ARTURO GARCIA PUERTA 26-03-2021 77 Missatge de condol.
PEDRO JOSÉ GAYÀ RIERA 26-03-2021 59 Missatge de condol.
MATEU PERELLÓ ROSSELLÓ 24-03-2021 80 Missatge de condol.
IVAN COLLADO JIMÉNEZ 22-03-2021 23 Missatge de condol.
MARTÍ PUIGROS GOMIS 21-03-2021 87 Missatge de condol.
PEDRO MORA QUETGLAS " Jubilado de la Banca March " 18-03-2021 81 Missatge de condol.
ONOFRE MARTÍ GALMÉS 17-03-2021 78 Missatge de condol.
MARIA NADAL NICOLAU Vda. de Tomeu Formatge 16-03-2021 94 Missatge de condol.
JAUME CALDÉS GOMILA "Es Pobler" 13-03-2021 72 Missatge de condol.
MATEU PERICÀS VILA 13-03-2021 88 Missatge de condol.
FRANCISCA ADROVER BONET "Viuda d′en Colau Forteza de sa Fruita-(bar els Arcs)" 13-03-2021 78 Missatge de condol.
JOAN PLANISI GRIMALT "Banyeta" 13-03-2021 84 Missatge de condol.