Llistat de difunts

Si vol saber més informació premi damunt l'esquela. També pot lliurar un text de condol.
Vos podeu subscriure i rebreu al correu la informació dels nous decessos.Podrà escriure un text que serà lliurat als familiars del finat, imprès en un elegant targetó de condol. Per això només ha d'omplir el següent formulari.Nom Cognom Malnom Data de defunció Edat Esquela Condol
MARC MANEL VIVÓ RODRÍGUEZ 25-02-2021 18 Missatge de condol.
ANDREU BOSCH ALCOVER De Ca’n Cirga 02-03-2021 85 Missatge de condol.
MANUEL MORENO CAMACHO 28-02-2021 65 Missatge de condol.
MARIA DEL CARMEN ALCOVER FELIU Vda. de Joan Guixa(Guardia Civil). 28-02-2021 67 Missatge de condol.
MAGDALENA CAMPS SEGUÍ 28-02-2021 100 Missatge de condol.
MARIA VIVES PUIGRÒS " Peluquera " 27-02-2021 92 Missatge de condol.
CATALINA FERRER CALDENTEY " Murera " 27-02-2021 86 Missatge de condol.
MARIA GARAU AMENGUAL "Viuda de Joan Bassacoll" 25-02-2021 88 Missatge de condol.
BERNARDO XIMELIS SITJAR 24-02-2021 90 Missatge de condol.
ANTONI CERDÀ MESQUIDA 22-02-2021 87 Missatge de condol.
DOLORES SAMBLAS GARVIZ "Familia Reverte" 21-02-2021 82 Missatge de condol.
PEDRO TABERNER DARDER 18-02-2021 80 Missatge de condol.
JOAN PUERTO GINARD 18-02-2021 0 Missatge de condol.
SATURNINO SIMARRO CARRILLO " Nino " 17-02-2021 61 Missatge de condol.
MARIA MESTRE POU Dona d′en Pedro Vica 18-02-2021 86 Missatge de condol.
GUILLEM GALMÉS ARTIGUES "Diner" 17-02-2021 84 Missatge de condol.
FRANCISCA BASSA PUIGROS " Francisca Mora, viuda d′en Ramon Verd " 17-02-2021 86 Missatge de condol.
GABRIEL FERRANDO MARTORELL 16-02-2021 85 Missatge de condol.
LUISA RODRÍGUEZ ROMERO 16-02-2021 85 Missatge de condol.
MARTÍ NADAL GELABERT " Guixó " 16-02-2021 89 Missatge de condol.
CATALINA RIERA MAS Corem 14-02-2021 95 Missatge de condol.
MARIA PUIGROS NADAL 13-02-2021 96 Missatge de condol.
JOAN NADAL MONSERRAT De Can Massot 12-02-2021 70 Missatge de condol.
PACO MONTAÑES COLMENERO "Horris Kamoi" 10-02-2021 43 Missatge de condol.
COLAU GELABERT NICOLAU "Neula" 10-02-2021 87 Missatge de condol.
ANTONIA BAUZA MAYOL 08-02-2021 87 Missatge de condol.
JOANA LLABRES CRESPÍ 06-02-2021 89 Missatge de condol.
MARÍA LUISA RINCÓN PÉREZ 06-02-2021 77 Missatge de condol.
MARIA PETRONILA FIOL SERVERA 04-02-2021 65 Missatge de condol.
MARCIALA JAREÑO MARTÍNEZ 03-02-2021 75 Missatge de condol.
BARTOLOME OLIVER MORELL Pollensi 02-02-2021 78 Missatge de condol.
SOCORRO RUÍZ LÓPEZ 01-02-2021 91 Missatge de condol.
BÀRBARA CABRER GOMILA "Viuda de Damià Pastor" 01-02-2021 91 Missatge de condol.