Llistat de difunts

Si vol saber més informació premi damunt l'esquela. També pot lliurar un text de condol.
Vos podeu subscriure i rebreu al correu la informació dels nous decessos.Nom Cognom Malnom Data de defunció Edat Esquela Condol
MAGDALENA SERVERA BARCELÓ 06-12-2022 82 Missatge de condol.
LADISLAO JIMENEZ GONZALEZ "El padre de Satu, Lola, Antonio, Ladislao y Joaquín" 06-12-2022 89 Missatge de condol.
GUILLERMO POMARES GELABERT 06-12-2022 67 Missatge de condol.
ANTONIA ALBONS ARTIGUES " VÍDUA DE RAMON VICENS (S′HOSTAL)" 04-12-2022 95 Missatge de condol.
MACIÀ SUREDA LLINAS ′′ De Ses Comes ′′ 03-12-2022 91 Missatge de condol.
CATALINA RIERA PARERA ′′ Caseta ′′ 01-12-2022 98 Missatge de condol.
EDUARDO GUTIÉRREZ GÁMIZ " Es Guardia Civil " 29-11-2022 85 Missatge de condol.
FRANCESC ROIG i VAQUER 25-11-2022 58 Missatge de condol.
RAFAEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ 26-11-2022 74 Missatge de condol.
MATEO SÁNCHEZ ARCO 25-11-2022 86 Missatge de condol.
BÀRBARA MAS MATAMALAS ′′ De C′an Felip ′′ 25-11-2022 96 Missatge de condol.
LLORENÇ GINARD GOMILA 25-11-2022 86 Missatge de condol.
SEBASTIAN NADAL NICOLAU 24-11-2022 85 Missatge de condol.
MARIA MAGDALENA GELABERT FRANCISCO " DE CA′N BALANÇA " 20-11-2022 74 Missatge de condol.
ANTONIO GOMILA PARERA 19-11-2022 73 Missatge de condol.
SEBASTIA ARTIGUES MELIS 19-11-2022 72 Missatge de condol.
MARGALIDA POCOVI FIOL ′′ Barriona ′′ 17-11-2022 84 Missatge de condol.
PEDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ 16-11-2022 69 Missatge de condol.
VICTORIANO TERCERO ALFARO 16-11-2022 72 Missatge de condol.
GUILLERMO SANTANDREU ESCALAS 16-11-2022 89 Missatge de condol.
ISABEL BASSA PARERA 16-11-2022 82 Missatge de condol.
JUAN TRUYOLS VADELL " Botó " 15-11-2022 75 Missatge de condol.
GABRIEL JAUME ROSSELLÓ ′′ Biel Corme ′′ 12-11-2022 93 Missatge de condol.
MARTÍ MIQUEL LLULL ’’ Martí des Coll ’’ / ’’ Viudo de Margalida Galmés Umbert ’’ ’’ Vicenta ’’ 12-11-2022 94 Missatge de condol.
ANTONI OLIVER MONTSERRAT "Toni d′es Rafal - Son Valls" 10-11-2022 78 Missatge de condol.
MIGUEL ESTRANY PASCUAL 09-11-2022 70 Missatge de condol.
FRANCISCA FORNES FIOL " Viuda de Miquel Miralles Monserrat" 09-11-2022 96 Missatge de condol.
MATEO LLINAS FONS " DE CA′N LLARG " 09-11-2022 79 Missatge de condol.
FRANCISCA ALZAMORA NOGUERA " CAPITANA " 08-11-2022 81 Missatge de condol.