Llistat de difunts

Si vol saber més informació premi damunt l'esquela. També pot lliurar un text de condol.
Vos podeu subscriure i rebreu al correu la informació dels nous decessos.Nom Cognom Malnom Data de defunció Edat Esquela Condol
TEÓFILO GONZÁLEZ CIBRIÁN ′′ Teo ′′ 26-01-2022 75 Missatge de condol.
GABRIEL PARERA GALMÉS 26-01-2022 88 Missatge de condol.
MONSERRATE SANSÓ PASCUAL ′′ Matxet ′′ 26-01-2022 83 Missatge de condol.
BÀRBARA FONT ADROVER 25-01-2022 92 Missatge de condol.
MAGDALENA SANSÓ SANSÓ 25-01-2022 75 Missatge de condol.
TOMEU FEMENIAS BALLESTER ′′Xapet′′ 24-01-2022 71 Missatge de condol.
MARGALIDA MAS MESQUIDA " Collet " 24-01-2022 91 Missatge de condol.
FRANCISCA JUAN ADROVER " Francisca Puça " 24-01-2022 77 Missatge de condol.
GABRIEL MESQUIDA NADAL " Biel Molinas " 24-01-2022 67 Missatge de condol.
FRANCISCO LOPEZ GARCIA 21-01-2022 50 Missatge de condol.
JUANA JUAN FONS "Prima" 23-01-2022 86 Missatge de condol.
EMILIA GARCIA SANCHEZ 23-01-2022 80 Missatge de condol.
MARGALIDA BARCELÓ PUIGROS 22-01-2022 65 Missatge de condol.
TOMÀS SUREDA NEBOT ′′De sa Trinxa′′ 22-01-2022 100 Missatge de condol.
FRANCISCA ADROVER ADROVER 22-01-2022 87 Missatge de condol.
CATALINA TOUS MIRALLES 21-01-2022 53 Missatge de condol.
CARMELO FERNANDEZ MARTINEZ 21-01-2022 67 Missatge de condol.
LUISA HERNANDEZ MORALES "Viuda d′en Tomeu Dalmau" 21-01-2022 87 Missatge de condol.
ANTONIO SERVERA MASSANET 21-01-2022 84 Missatge de condol.
MARIA GLORIA CASTIÑEIRAS MUÑOZ ′′Viuda de Ramón Servera′′ 20-01-2022 93 Missatge de condol.
SEBASTIA LLODRA MARTI 19-01-2022 76 Missatge de condol.
FRANCISCO GONZALEZ RUBIO "Paco es Bateria" 15-01-2022 74 Missatge de condol.
SEBASTIAN MASCARO RIBOT 18-01-2022 62 Missatge de condol.
LUÍS BORRUECO FERNÁNDEZ 18-01-2022 74 Missatge de condol.
PEDRO PLA CURTÓ 16-01-2022 71 Missatge de condol.
TOMÁS SANTANA FERNÁNDEZ 14-01-2022 5 Missatge de condol.
JAUME POMAR AMER " Bruixa " 13-01-2022 91 Missatge de condol.
BALTASAR MOREY VENY ′′Roca′′ ′′D′oms′′ 12-01-2022 92 Missatge de condol.
MARIA MAGDALENA GARCIA CARMONA 12-01-2022 64 Missatge de condol.
LILIANA ARECHE RICHIEZ 11-01-2022 35 Missatge de condol.
IRENE SANCHEZ RODRIGUEZ 11-01-2022 77 Missatge de condol.
MARGALIDA GALMÉS FULLANA " Cotana " / Viuda de Miquel Bennasar Riera 11-01-2022 88 Missatge de condol.
PEDRO POU POU ′′Pachó′′ 10-01-2022 53 Missatge de condol.
CATALINA SANSÓ VIVES 07-01-2022 79 Missatge de condol.
ONOFRE RIERA FRAU "Menoti" 04-01-2022 63 Missatge de condol.
FAUSTINA MEMBRILLA MARTINEZ 03-01-2022 86 Missatge de condol.
ANGELES PONCE VELA 03-01-2022 82 Missatge de condol.
BERNAT GELABERT POU 02-01-2022 75 Missatge de condol.
MARIA GAYA ROTGER "Rotger" 03-01-2022 91 Missatge de condol.
TONI SANTANDREU VIÑEDO ′′Sant′′ 02-01-2022 88 Missatge de condol.
RAFEL LLINAS TIMONER 02-01-2022 85 Missatge de condol.
APOL·LÒNIA JULIÀ BARCELÓ "Turrique" 01-01-2022 91 Missatge de condol.
PETRA BRINDIS GRIMALT ′′Petra Sua′′ ′′Viuda de´n Joan Chato′′ 31-12-2021 95 Missatge de condol.
MARGALIDA BINIMELIS GELABERT ′′Viuda de′n Toni Caixeta′′ 31-12-2021 91 Missatge de condol.
SEBASTIÀ GAYÀ GOMILA ′′Garba′′ 31-12-2021 90 Missatge de condol.
JUAN GALMES FEMENIAS "Juan D′Infern Nou" 30-12-2021 84 Missatge de condol.
MARIA ELENA ROS ASENSI 28-12-2021 78 Missatge de condol.
JUANA LLULL MOREY 29-12-2021 93 Missatge de condol.
MAGDALENA GALMES FONS "De′s Rafal Roig" "Viuda De′n Jaume de Son Sureda" 28-12-2021 96 Missatge de condol.
CATALINA PICO AGUILO "VIUDA DE′N JUAN DE′S TREN" 28-12-2021 98 Missatge de condol.
MIGUEL MUÑOZ VARGAS 27-12-2021 62 Missatge de condol.
MAGDALENA MESTRE FERRER "Cordellina" 27-12-2021 87 Missatge de condol.