Inici

Parc de l′Auba és el nom comercial registrat per l′entitat Parc de l′Auba, S.A. mitjançant la qual dóna a conéixer l′objectiu empresarial de prestació de serveis funeraris integrals en tota la seva extensió: tanatori, crematori i cementeri. La Societat, radicada a la ciutat de Manacor, fou constituida baix  forma anònima i el seu capital social, totalment privat que pertany íntegrament als membres d′una sola família. Les seves instal·lacions, publicament  declarades pel Consell de Mallorca d′Interés General, son considerades com de les més avançades i completes, ja que no es coneix  a les Illes Balears i tal volta a l′Estat Espanyol altre servei funerari integral prestat per la iniciativa privada.

Conceixedors de la qualitat dels serveis,  entitats asseguradores nacionals del ram de Decesos mantenen contractes de prestació de serveis funeraris amb l′empresa per aquells assegurats que moren a l′àmbit de la Comarca de Manacor. També asseguradores extrangeres sol.liciten la repatriació dels difunts no nacionals al seu pais d′origen.

La mateixa família, titular del capital Social, també té constituida una societat Limitada dedicada a la Corredoria d′Assegurances, Una Fundació de beneficència particular de caràcter assistencial i una societat patrimonial.