Cementiri

El personal de Cementiri atén les peticions de Inhumació/exhumació, manteniment, neteja i pintura de capelles. També poden ser estudiats els projectes d′obres i reformes de les sepultures.

Es disposa de nínxols, columbaris i memorial en règim de venda o lloguer.

Es tramiten les documentacions necessàries per a la prestació dels serveis funeraris, tant davant els Ajuntaments, com davant de la Conselleria de Salut i els Jutjats d′Instrucció.

Hi ha un servei de manteniment i neteja dels jardins dels cementiris.

Atenem les peticions per al gravat de làpides, fotoceràmica i ornaments.

Com a concessionaris públics oferim un servei integral en la gestió i manteniment de Cementiris i Tanatoris